BUNKER BATCHCONTROLLER

Voor een nieuwbouw bunkertanker ontwierp Berg Maritieme Meetsystemen een batchcontroller waarmee op een eenvoudige en effectieve manier exact de juiste hoeveelheid brandstof wordt overgepompt vanuit de ladingtanks van het bunkerschip naar de bunkertanks op het ontvangende schip. Door in de online procesmeting gebruik te maken van de meetwaarden is het mogelijk om een besturingssysteem te ontwerpen dat het bunkerproces voor een belangrijk deel uit handen van de bemanning neemt. Daarvoor is het bunkerschip voorzien van nauwkeurige massaflowmeters die in de afgifteleidingen van het bunkerschip zijn opgenomen.

Voor aanvang van de bunkering worden een aantal gegevens in het systeem ingesteld. Bijvoorbeeld de te verpompen massa brandstof, de pompsnelheid en de maximaal toegelaten tegendruk in de persleidingen. Ook het aantal fasen en de duur van daarvan wordt ingesteld. Vervolgens wordt het systeem geactiveerd. De bunkerafsluiters worden geopend, de lospomp gestart en er wordt op lage capaciteit verpompt, zodat de bemanning in staat is het leidingsysteem en de bunkerslang te controleren op mogelijke lekkages.

Vervolgens wordt het pomptoerental automatisch opgevoerd totdat de bunkersnelheid, die met het ontvangende schip is overeengekomen, wordt bereikt. De pompmotorsnelheid wordt indien nodig aangepast als de tegendruk in het systeem toeneemt, bijvoorbeeld als gevolg van het sluiten van afsluiters aan boord van het ontvangende schip of in geval koudere stookolie wordt verpompt.

In de laatste fase van de regeling wordt het pompmotortoerental langzaam verlaagd. Zodra de gewenste hoeveelheid brandstof is verpompt wordt de lospomp afgeschakeld en de bunkerafsluiter automatisch gesloten. Met een simpele druk op de knop wordt een bunkerrapport afgedrukt.

Het systeem dat voor deze toepassing door Berg Maritieme Meetsystemen is ontwikkeld, is volledig geïntegreerd in het standaard meet- en alarmsysteem dat eveneens door ons werd geleverd. De bediening en monitoring vinden plaats vanuit het stuurhuis of vanaf een extra aan dek geplaatste PC. De benodigde software voor zowel de PC als de PLC’s is in eigen huis ontwikkeld.