WINCH TREKKRACHT VISUALISATIE

Een van onze klanten exploiteert enkele zware ladingschepen waarop diverse winches aan dek zijn geplaatst. De trekkracht in iedere winch wordt gemeten en in de controlekamer kan deze vervolgens worden afgelezen. Onder sommige omstandigheden biedt die uitlezing - door middel van standaard draaispoelmeters - onvoldoende helderheid en zodoende bestond er behoefte aan een visualisatie via een computer waarbij men zelf in staat wilde zijn om per project de layout van het scherm te kunnen maken.

Voor dit doel ontwikkelde Berg Maritieme Meetsystemen de noodzakelijke interface, bestaande uit degelijke galvanische scheidingen voor de meetsignalen, A/D converters en een Ethernet interface waarmee de meetgegevens naar iedere gewenste PC in het bestaande computernetwerk kunnen worden getransporteerd. Ook de achterliggende software voor de presentatie van de meetgegevens is volledig in eigen beheer vervaardigd en wel zodanig dat door de eindgebruiker zonder verdere tussenkomst van ons snel en eenvoudig een grafische weergave kan worden ontworpen waarin de meetgegevens kunnen worden gepresenteerd.