Meettechniek van topniveau Home Bedrijf Producten Projecten Contact
© 2014 Berg Maritieme Meetsystemen BV - Alle rechten voorbehouden
Bunker batchcontroller
Ter Steeghe Ring 51-53 3331LX Zwijndrecht T 0183 - 648 248    088 BERGMMS F 0183 - 649 826 E info@bergmm.nl I  www.bergmm.nl
BERG MARITIEME MEETSYSTEMEN BV
Projecten
Voor een nieuw te bouwen bunkertanker ontwierp  BMM een batchcontroller waarmee op een  eenvoudige en effectieve manier exact de juiste  hoeveelheid brandstof wordt overgepompt vanuit  de ladingtanks van het bunkerschip naar de  bunkertanks op het ontvangende schip.  Om discussies te voorkomen over de hoeveelheid  brandstof die is overgeslagen worden steeds meer  bunkerschepen voorzien van nauwkeurige  massaflowmeters die in de afgifteleidingen van het  bunkerschip zijn opgenomen. Door in de online  procesmeting gebruik te maken van de  meetwaarden is het mogelijk om een besturingssysteem te ontwerpen dat het  bunkerproces voor een belangrijk deel uit handen van de bemanning neemt.  Voor aanvang van de bunkering worden een aantal gegevens in het systeem ingesteld  zoals de te verpompen massa brandstof, pompsnelheid en maximaal toegelaten  tegendruk in de persleidingen van de pompen. Vervolgens wordt het systeem  geactiveerd. In een aantal vooraf te bepalen fasen worden de bunkerafsluiters  opengestuurd, de lospomp gestart en wordt gedurende een instelbare tijd op lage  capaciteit verpompt zodat de bemanning in staat is het leidingsysteem en de  bunkerslang te controleren op mogelijke lekkages.  Vervolgens wordt het pomptoerental automatisch opgevoerd totdat de gewenste  bunkersnelheid, die vooraf met het ontvangende schip wordt overeengekomen, wordt  bereikt. De pompmotorsnelheid wordt indien nodig aangepast als de tegendruk in het  systeem toeneemt, bijvoorbeeld als gevolg van het sluiten van afsluiters aan boord van  het ontvangende schip of in geval koudere stookolie wordt verpompt.  In de laatste fase van de regeling wordt het pompmotortoerental langzaam verlaagd.  Zodra de gewenste hoeveelheid brandstof is verpompt wordt de lospomp afgeschakeld  en de bunkerafsluiter automatisch gesloten waarna met een simpele druk op de knop  een bunkerrapport wordt afgedrukt.  Het systeem dat voor deze toepassing door BMM is ontwikkeld is volledig geïntegreerd  in het standaard meet- en alarmsysteem dat eveneens door BMM werd geleverd.  Bediening en monitoring vindt plaats vanuit het stuurhuis of vanaf een extra aan dek  geplaatste PC. De benodigde software voor zowel de PC als de PLC’s is in eigen huis  ontwikkeld.